CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internet-based sytem for Chronic Heart Failure follow-up at home

Anna Gund (Institutionen för signaler och system) ; Harshida Patel
Oral presentation, Medicinteknik dagarna 11-12 okt. 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-05-15. Senast ändrad 2013-06-25.
CPL Pubid: 176945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Annan medicinteknik

Chalmers infrastruktur