CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boreal Forest Biomass Mapping with P-band SAR Backscatter

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Gustaf Sandberg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-05-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 176904

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur