CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of forest variables using TanDEM-X data in combination with a high resolution DEM

Henrik Persson ; Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Santoro Maurizio ; Fransson Johan ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings for ForestSAT 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-05-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 176902

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur