CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of climate models using ground-based GNSS observations

Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap) ; U. Willén ; E. Kjellström ; Per O. J. Jarlemark ; T. Ragne Emardson ; Tobias Nilsson
Proceedings of the 16th General Assembly of the Nordic Geodetic Commission p. 107-114. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Editors S.Ø. Henriksen and A. JørgensenDenna post skapades 2013-05-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 176891