CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction productivity growth and business services

Ahmet Anil Sezer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Économies et Sociétés (0013-0567). Vol. 47 (2013), 3-4, p. 509-529.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: construction, productivity, business services, innovationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-13. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 176808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur