CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed optical fiber devices based on liquid crystal infiltrated photonic crystal fibres

David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference , Los Angeles, USA, 22-27 Febr., 2004 p. TH-A3. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur