CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the possible dependence of the decay ratio on the void reactivity feedback

Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Paolo Vinai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Transactions of the American Nuclear Society; 2012 ANS Annual Winter Meeting; San Diego, CA; United States; 11 November 2012 through 15 November 2012 (0003-018X). Vol. 107 (2012), p. 1097-1100.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-13. Senast ändrad 2015-09-02.
CPL Pubid: 176792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Kärnfysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Noise Applications in Light Water Reactors with Traveling Perturbations