CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the development of automobile electrical power system

Urban Kristiansson (Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-020-7.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: automobile, electrical power system, start system, battery state of charge, starter, generator, alternator, batteryDenna post skapades 2013-05-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik (1900-1995)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1067


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 260