CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic options for national monopolies in transition. The case of Swedish Telecom

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Telecommunications Policy Vol. 15 (1991), 5, p. 453-476.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Strategic options, Swedish TelecomDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 17676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur