CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory of electron transport in superconducting heterostructures

Magnus Hurd (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-022-3.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: superconductivity, high-Tc, superconductors, Josephson effect, superconducting junctions, transport processes, critical currents, heterostructures, BCS theory, Ginzburg-Landau theory, grain boundariesDenna post skapades 2013-05-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1042