CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monolith reactors in three-phase processes

Rolf Edvinsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-062-2.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: monolith reactor, three-phase, computational fluid dynamics, acetylene hydrogenation, desulfurization, methanol synthesis, Taylor flowDenna post skapades 2013-05-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1068