CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and applications of sub-kelvin tunnelling microscopy

Per Anders Davidsson (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7197-060-6.- 175 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: tunneling microscopy, magnetic flux, mesoscopic phenomenonDenna post skapades 2013-05-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1065