CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fysiska strukturer för hållbar utveckling i medelstora och små städer och tätorter

Lena Falkheden (Institutionen för arkitektur) ; Björn Malbert (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 113 s.
[Rapport]

Nyckelord: förstudier, hållbar utveckling, samhällsplanering, stadsplanering, stadsmiljö, kunskap, strategier, litteraturstudier, forskningsprogram


Arbetet har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-08. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 176716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur