CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals

Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Ferroelectrics Vol. 301 (2004), p. 15-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur