CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish Building Innovation Program (Bygginnovationen)

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Investing for Impact: Constructing a Better Built Environment p. 20. (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: construction, innovation, built environmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-07. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 176646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur