CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Review of: "Multiple Testing Problems in Pharmaceutical Statistics, by A. Dmitrienko, A. C. Tamhane, and F. Bretz (Eds.)".

Vera Lisovskaja (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Carl-Fredrik Burman (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Biopharmaceutical Statistics Vol. 20 (2010), 6,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2013-05-07.
CPL Pubid: 176641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur