CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Options for National Monopolies in Transition: The Case of Swedish Telecom

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
European Regional Meeting of the International Telecommunications Society (ITS), Budapest, Hungary, August 30 - September 1, 1989. (1989)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: National Monopolies, Strategic Options, Telecommunications Administration, SwedenDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 17664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur