CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Electrical Interconnect

Di Jiang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Göteborg2013.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-07.
CPL Pubid: 176629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik
Elektronik
Funktionella material
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)

Examination

Datum: 2013-06-05
Tid: 13:00
Lokal: Room Kollektorn, MC2
Opponent: Mikael JOHANSSON