CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Artificial and Intercellular Nanotubes

Haijiang Zhang (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-857-1.- 56 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-07. Senast ändrad 2013-11-20.
CPL Pubid: 176604

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-06-04
Tid: 10:00
Lokal: FB, Fysikgården 4, Physics Building, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Jon Otto Fossum, Department of Physics, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie