CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A first-principles study of quantum behavior of hydrogen in bulk metals and on metal surfaces

Per G. Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-04-23
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 2004-4