CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prospection for HDR-geothermal energy in Sweden.

O. Landström ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Gustaf Lind
XIII Nordiska Geologivintermötet Vol. Abstract (1978), 1978,
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Hot-Dry-Rock, GeothermalDenna post skapades 2013-05-06.
CPL Pubid: 176599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur