CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of in-situ radionuclide migration studies in the Studsvik area and laboratory measurements.

Landström. Ove ; C-E. Klockars ; O. Persson ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg
Scientific basis for Nuclear waste management. Vol.5. (1982)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: radionuclide, migration, in-situ, laboratoryDenna post skapades 2013-05-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 176596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur