CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det svenska urberget värmer

Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Forskning och Framsteg Vol. 1980 (1980), 8, p. 14-16.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Geotermi, värmeproduktion, granit, uran, torium, kaliumDenna post skapades 2013-05-06.
CPL Pubid: 176592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur