CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological Innovation and Industrial Development in Telecommunications

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jon Sigurdsson
: External organization, 1985.
[Bok]

Nyckelord: Technological Innovation, Industrial Development, TelecommunicationsDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur