CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geotermisk energiutvinning ur sprick- och krosszoner.

Kaj Ahlbom (Institutionen för geologi) ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Gustaf Lind (Institutionen för geologi)
Geol. inst., CTH/GU Vol. Publ. B. (1978), 103, p. 1-45.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Geotermi, sprickzonDenna post skapades 2013-05-06.
CPL Pubid: 176588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur