CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geotermisk energi- något för Sverige?

Kaj Ahlbom (Institutionen för geologi) ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Sveriges Natur Vol. 1978 (1976), 1, p. 18-21.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Geotermi, uran, torium, värmeproduktionDenna post skapades 2013-05-06.
CPL Pubid: 176586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur