CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal type theory

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
TYPES '95, LNCS Vol. 1158 (1996), p. 120-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur