CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Normalization and the Yoneda embedding

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Djordje Cubric ; Philip Scott
Mathematical Structures in Computer Science Vol. 8 (1998), p. 153-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur