CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vardagshus i staden : en studie av hus med bostäder och med verksamhet i bottenvåningen

Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-696-7.- 211 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: bostadshus, stadsplanering, GöteborgDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Bebyggelseforskning

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 870


ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1992:3