CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Whatever goes around comes around : modular invariance in string theory and conformal field theory

Patrick D. Roberts (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-646-0.- 93 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: string theory, conformal field theory, modular invariance, covariant lattice, Kac-Moody algebraDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 849