CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unstable flow of molten polymers

Johan Becker (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-700-9.- ii, 11 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: capillary extursion, composites, extrudate surface, extruder, fillers, film blowing, frequency analysis, melt flow instabilities, melt strength, oscillations, polythylene, polyolefine, polypropylene, talcDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Polymerteknologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 861