CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intuitionistic model constructions and normalization proofs

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Mathematical Structures in Computer Science Vol. 7 (1997), p. 75-94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-18.
CPL Pubid: 17650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur