CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Voltage Optical Devices based on Liquid Crystal Photonic BandGap Fibres

David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Applied Nanoscience 1, p. 25-29. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur