CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symbolic image interpretation : by parsing, interpreting, and pruning

Staffan Truvé (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-712-2.- x, 188 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: computer vision, image interpretation, symbolic representations, grammars, production rule systems, parsing, constraint satisfaction problems, genetic algorithms



Denna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 864