CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intuitionistic model constructions and normalization proofs

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Proceedings of the 1993 TYPES Workshop, Nijmegen p. 85-109. (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-18. Senast ändrad 2015-02-12.
CPL Pubid: 17649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur