CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmon enhanced ELISA on large arrays of single particles prepared by electron beam lithography

Si Chen (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Svedendahl (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Tomasz Antosiewicz (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 176487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Miniaturized localized surface plasmon resonance biosensors