CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short alumina fibre reinforced aluminium alloy composites

Sven Bengtsson (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-719-x.- viii, 66 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: metal matrix composite, hydraulic machinery, casting apparatus, data logging device, microstructure, short alumina fibre, aluminium alloysDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 176477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 875