CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out of Flatland : applications of Wess-Zumino-Witten models to string theory Måns Henningson

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-718-1.- iv, 72 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Wess-Zumino-Witten model, string theory, elementary praticle theoryDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 176474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 862