CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organocopper compounds and iodotrimethylsilane in stereoselective conjugate additions

Mikael Bergdahl (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-688-6.- v, 61 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: conjugate addition, 1.4 addition, iodotrimethylsilane, TMSI, halosilanes, copper reagerent, organoccopper, optical activity, stereoselective, asymmetric, chiralDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 857