CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On zero sets of holomorphic functions in bounded strictly pseudoconvex domains in C

Jim Arlebrink (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-699-1.- 53 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: bounded holomorphic function, current, divisorDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 859