CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the characterization and design of active microwave components

Martin Schöön (Institutionen för elkretsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-721-1.- xvi s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: microwave devices, GaAs, MESFETs, HEMTs, radar systems, designDenna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176470