CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A finite axiomatization of inductive-recursive definitions

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Anton Setzer
Proceedings of TLCA 1999, LNCS Vol. 1581 (1999), p. 129 - 146.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur