CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topics in Game Theory

Emilio Bergroth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-847-2.- 124 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-03. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176461

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-05-31
Tid: 10:15
Lokal: Sal Pascal, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3
Opponent: Kimmo Eriksson

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3528