CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Representing inductively defined sets by well-orderings in Martin-Löf's type theory

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Theoretical Computer Science Vol. 176 (1997), p. 329-335.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur