CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulic and Hydromechanical Laboratory Testing of Large Crystalline Rock Cores

Johan Thörn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars O. Ericsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
(2013)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2016-08-29.
CPL Pubid: 176448

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)