CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring university-industry collaboration in research centres

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Alexander Styhre ; Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
European Journal of Innovation Management (1460-1060). Vol. 16 (2013), 1, p. 70-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 176443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur