CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure and properties of ceramic matrix composites

Håkan A. Swan (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-684-3.- 96 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: deformation mechanisms, whisker reinforced CMC materials, electron microscopy, fracture behaviour, temperature, microcracking, creep resistance, oxidationDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 845