CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inductive sets and families in Martin-Löf's type theory and their set-theoretic semantics

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Logical Frameworks p. 280-306. (1991)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur