CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations of unconventional marine structures by the finite element method

Mats Heder (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-681-9.- 13 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: passenger ship, hull strength, thermal stress, OBO-vessels, stiffened panel, buckling, residual strength, finite element methodDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 847