CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gravity's rainbow : aspects of critical and non-critical string theory

Anders Wätterstam (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-705-x.- 91 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: strings, vertex operators, 2D quantum gravity, matrix modelsDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 858